Onze Missie

[layerslider id=”1″]

Onze missie

Via onze vereniging www.apad-asbl.be organiseren wij al verschillende jaren seminaries voor professionals uit de tandheelkundesector in het Franstalig België.

Gezien de steeds grotere vraag hebben wij onze activiteiten uitgebreid en vandaag organiseren wij ook internationale congressen voor professionals uit de hele medische wereld, in een
ruime betekenis. Het diverse aanbod aan internationale sprekers laat ons toe gevarieerde onderwerpen te behandelen uit het domein van de tandheelkunde en van de geneeskunde in het algemeen.

Onze congressen zijn zo uitgegroeid tot medische congressen voor artsen en tandartsen, die wij overkoepelend "De congresgangers" noemen. Uit ervaring weten wij dat een congres pas geslaagd is als de deelnemers niet alleen opleiding hebben genoten maar ook de mogelijkheid hebben gehad om vakgenoten te ontmoeten, kennis uit te wisselen en te netwerken.

Om professionele bijeenkomsten van een optimale kwaliteit te garanderen, kiezen wij prestigieuze bestemmingen die een verfijnde luxe bieden en u toelaten uw werkomgeving even helemaal te vergeten.

Wij nemen de volledige administratieve opvolging voor uw congres voor onze rekening: reservaties, facturen, attesten, … maar ook de begeleiding ter plaatse, de sprekers, de activiteiten van en naast het congres, enz.

De congresgangers: De signatuur van uw congressen.